بیمه های طرف قرارداد با کلینیک فیزیوتراپی معینی

بیمه تامین اجتماعی ،بیمه نیروهای مسلح ، بيمه بانك ملي، بیمه بانک تجارت ، بیمه بانک کشاورزی ، بیمه تجارت نو ، بيمه البرز، بيمه پارسيان، بيمه ما ، بيمه سينا ، بيمه تعاون،بيمه نوين، سرمد، دانا