فیزیوتراپی

فروردین ۲۴, ۱۳۹۷
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی و نقش آن در نظام سلامت

فیزیوتراپی و نقش آن در نظام سلامت فيزيوتراپي يکي از حوزه های مهم علوم پزشکی و توانبخشی است که نقش موثری در ارتقای سطح سلامت جامعه دارد. فیزیوتراپی راهکاری […]